Poslanci

Oznámenia verejných funkcionárov za rok 2018

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ za rok 2018.

Prílohy na stiahnutie