Poslanci

Oznámenia verejných funkcionárov za rok 2018

Ozámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ za rok 2018

Prílohy na stiahnutie