Aktuality

PREBIEHA ONLINE HLASOVANIE O NÁVRHOCH PROJEKTOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU AKUTÁLNEHO ROČNÍKA:

V období od 9.1.2024 do 23.1.2024 je spustené online hlasovanie o návrhoch projektov v rámci aktuálneho ročníka participatívneho rozpočtu.

Po splnení všetkých administratívnych a realizačných podmienok, do hlasovania postúpilo deväť projektov*. Projekty, ktoré získajú najviac hlasov, budú podporené financiami z mestského rozpočtu. 

online hlasovaniu môžete pristúpiť po úvodnej registrácii na webe: https://spolupracovna.banskabystrica.sk/

Hlasovať môžu obyvatelia:

 • ktorí dosiahli vek 15 rokov
 • s trvalým pobytom v Banskej Bystrici /s prechodným pobytom na území mesta
 • študenti navštevujúci stredné či vysoké školy v našom meste

Podporiť môžete dva projekty, ktoré sa najviac približujú vašim predstavám.

Ak nemáte možnosť hlasovať online, môžete využiť asistované online hlasovanie na Mestskom úrade (Československej armády 26, Banská Bystrica). Zamestnanci Klientskeho centra MsÚ pomôžu s online hlasovaním každému, kto bude potrebovať pomoc a prejaví o to záujem.

V prípade otázok k je možné kontaktovať koordinačnú radu prostredníctvom e-mailovej adresy: prbanskabystrica@gmail.com.

V prípade, že máte problém s registráciou neváhajte kontaktovať: milos.vincik@banskabystrica.sk.

 

PROJEKTY POSTUPUJÚCE DO HLASOVANIA:

 1. Radvanská záhrada, tretia etapa – oddychová zóna s aktívnym odpočinkom pre ľudí v rámci pozemku Auly SZU v Radvani.
 2. Stromy k 80. výročiu SNP ꟷ vysadenie nových stromov v lokalitách Uhlisko, Centrum, Fončorda a Radvaň.
 3. Relax pasáž ꟷ relaxačná pasáž na Kalinčiakovej ulici v Radvani.
 4. Zveľadenie dirtparku Fora Lines ꟷ zveľadenie športového areálu na Moskovskej ulici na Fončorde.
 5. Rozkvitnutá Mičinská záhrada ꟷ obnovenie rastlinnej výsadby v betónových vyvýšených záhonoch na zastávke oproti parkovisku Mičinská na Uhlisku.
 6. Zo smetiska ihrisko 2 ꟷ druhá etapa revitalizácie ihriska na Sadovej ulici na Fončorde.
 7. Komunitná záhrada Poľná / Malachovská cesta ꟷ zjemnenie a zveľadenie verejného priestoru, komunitnej záhrady v Radvani.
 8. Záchrana Evanjelického cintorína na Okružnej ulici ꟷ čistenie a revitalizácia oplotenia cintorína na Okružnej ulici na Fončorde.
 9. Centrum Radvaň – miesto, kde to žije! ꟷ tretia etapa rekonštrukcie nebytových priestorov mesta Banská Bystrica na Nám. Ľ. Štúra.

 

DRUHÉ DISKUSNÉ FÓRUM

V stredu, 29. novembra 2023 sa uskutočnilo 2. diskusné fórum o 17:00 hod. v zasadačke č. 290 na mestskom úrade. Cieľom stretnutia bude odprezentovanie projektov, ktoré sa dostali do záverečnej fázy a postupujú do hlasovania.