Aktuálny ročník

 

 

Dôležité termíny v r. 2022

Termíny stretnutí tematických skupín:

28. 6. o 17:00 v zasadačke č. 250 na Mestskom úrade, 2. poschodie, ul. Československej armády 26

 

Deadline pre podávanie projektových návrhov: 30. 6. 2022

Druhé diskusné fórum: október 2022 (dátum bude upresnený)