Aktuálny ročník

Vítazné projekty parcipatívneho rozpočtu

Koordinačná rada sa uzniesla, že prvé 4 projekty s najvyšším počtom hlasov budú podporené vo výške 10.000,- € .