Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Inštitút OGP

Projekt Inštitút pre otvorenú a inovatívnu samosprávu Banská Bystrica je aktuálne v procese prípravy.

Pre viac informácií, prípadne v prípade záujmu zapojenia sa do prípravy, kontaktujte koordinátorku pre participáciu a otvorené vládnutie Soňu Karikovú: sona.karikova@banskabystrica.sk