Oznámenia verejných funkcionárov

Oznámenia verejných funkcionárov za rok 2019

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ za rok 2019.

Prílohy na stiahnutie