Komisie, výbory, rady a orgány

Poradné orgány primátora

1. Rada primátora mesta pre seniorov
Ing. Július Burkovskýpredseda
Július Adamovečlen
PaedDr. Renáta Klementováčlenka
Mgr. Gabriela Bromchesováčlenka
Mgr. Oľga Švarcováčlenka
Ing. Nataša Harmaniakováčlenka
Andrea Mikováčlenka
Miroslava Štrbováčlenka
Anna Chabadováčlenka
Elena Šúpolováčlenka
Eva Brozmanováčlenka
Beáta Gaškovásekretárka
 

2. Rada primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie

Deti, mládež, rodina, voľný čas
Mária Murray SvidroňováZADOBE, o.z.+421905309050maria.murraysvidronova@zadobe.sk
Zdravotníctvo, sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny
Mária HelexováSPOSA BB+421911360641helexova@gmail.com
Umenie, kultúra, história
Martin UrbanUFS Mladosť, o.z.+421908170128martin.urban@umb.sk
Práca s rómskou komunitou
Jolana NátherováNádej deťom, o.z.+421905555992j.natherova@gmail.com
Zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj
Eva ŠčepkováEnviroFuture, o.z.+421908565464eva.scepkova@gmail.com
Vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva
Csilla DroppováVydra, o.z.+421905626117csilla.droppova@stonline.sk
Šport a rekreácia
Milan KyseľBuddySport, o.z.+421910942948milan.kysel@gmail.com
 

3. Rada primátora mesta pre študentov

Andrea Makovápredsedkyňa
Nora Bělousovováčlenka
Adam Bílekčlen
Martin Hlaváččlen
Lukáš Technovskýčlen
Daniel Bernátčlen
Eva-Mária Striešováčlenka
Jozef Šarankočlen
Daniela Hlaváčováčlenka
Dominika Geregováčlenka
Valentína Sedilekováčlenka
Emanuel Kucbelčlen
Patrik Hudecčlen
Pavel Rémetačlen