Komisie, výbory, rady a orgány

Poradné orgány primátora

1. Rada primátora mesta pre seniorov
Ing. Július Burkovskýpredseda
Július Adamovečlen
PaedDr. Renáta Klementováčlenka
Mgr. Gabriela Bromchesováčlenka
Mgr. Oľga Švarcováčlenka
Ing. Nataša Harmaniakováčlenka
Andrea Mikováčlenka
Mária Longauerováčlenka
Anna Chabadováčlenka
Elena Šúpolováčlenka
Eva Brozmanováčlenka
Ing. Lucia Peťkovásekretárka
Štatút Rady primátora mesta B.Bystrica pre seniorov
 

2. Rada primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie

Deti, mládež, rodina, voľný čas
Terézia Gálová
Zdravotníctvo, sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny
Dana Boháčiková
Kultúra a umenie
Peter Citényi
Práca s rómskou komunitou
Jolana Nátherová
Zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj, obhajoba záujmov
Peter Rusnák
Vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva
Eva Kováčechová
Šport a rekreácia
Ján Miko
Sekretárka
Zuzana Gajdošíková
Štatút Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie
 

3. Rada primátora mesta pre študentov

Andrea Makovápredsedníčka
Nora Bělousovováčlenka
Adam Bílekčlen
Martin Hlaváččlen
Lukáš Technovskýčlen
Daniel Bernátčlen
Eva-Mária Striešováčlenka
Jozef Šarankočlen
Daniela Hlaváčováčlenka
Dominika Geregováčlenka
Valentína Sedilekováčlenka
Emanuel Kucbelčlen
Patrik Hudecčlen
Pavel Rémetačlen
Štátút Rady pre študentov
 

4. Rada primátora mesta pre architektúru a urbanizmus

Ing. arch. Štefan Moravčíkčlen
Ing. arch. Vladimír Tomalačlen
Ing. arch. Danica Turčanováčlenka
Ing. arch. Tomáš Tornyosčlen
Ing. arch. Ladislav Bradiakčlen
Ing. arch. Roman Jariabkačlen
Ing. arch. Alena Bindzárová, PhD.sekretárka
Štatút Rady primátora mesta B.Bystrica pre architektúru a urbanizmus
 

5. Univerzitná rada mesta Banská Bystrica

Štatút Univerzitnej rady mesta Banská Bystrica