Projekty

Detské inkluzívne ihrisko RODINKA

Stav
Prebiehajúce
Cena
49 200 EUR
Zdroj financovania
MPSVaR SR
Kód výzvy
§2 písm. k) dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
Špecifický cieľ
§ 9b ods. 1 písm. e) zákona č. 544/2010 Z.z.

 

„RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a vytvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt detského inkluzívneho ihriska tvorí 10 prvkov. Z toho 3 základné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s hendikepom. Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov.

Cieľom budovania detských ihrísk je ponúknuť deťom a rodičom bezpečný priestor pre hru detí a zároveň podporiť ich fantáziu a priestorovú predstavivosť. Prvky ihriska majú deťom poskytnúť podnety pre aktívnu a kreatívnu hru. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a koše. Detské ihrisko je navrhované na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici. Na pozemku sa nachádzajú pôvodné hracie prvky, ktoré budú presťahované. Budú osadené prvky: reťazové hojdačky, pieskovisko čln, kolotoč a altánok. V altánku bude zámková dlažba. V severnej časti pozemku, pri asfaltovom ihrisku bude hojdačka hniezdo. Bezbariérový prístup bude cez chodník z gumového povrchu, ktorý sa napojí na existujúci asfaltový chodník. Gumovými plocha budú prepojené prvky: hojdačka hniezdo, loď Nina a reťazové hojdačky.

Na trávniku v severozápadnej časti pozemku bude osadená loď Pinta a pieskovisko čln. Hracie prvky budú doplnené lavičkami, infotabuľami a košmi. Mobiliár bude rozmiestnený v priestore ihriska a spolu s altánkom poslúži na oddych obyvateľom sídliska. Vzrastlá zeleň je vítaná ako prirodzený tieň, rozložením prvkov ihriska nedôjde k jej odstráneniu. Nosnou témou ihriska sú lode, tematika sa odráža na najvýraznejších prvkoch, ktoré pozostávajú z dvoch lodí. Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo. Povrchová úprava bude tvorená nátermi v prírodných odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť prirodzenú štruktúru dreva, farebné dotvorenie prvkov je možné v odtieňoch modrej, šedej farby. Zjednocujúcim elementom prvkov detského ihriska je znázornenie vtáčika s hniezdom. Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude v ňom pôsobiť rušivo.

PRVKY :

  1. ALTÁNOK
  2. INFOTABUĽA 2ks
  3. LAVIČKA 15ks
  4. SMETNÝ KÔŠ 6ks
  5. HOJDAČKA HNIEZDO
  6. REŤAZOVÉ HOJDAČKY PRE 4 DETI
  7. PIESKOVISKO ČLN 2ks
  8. LOĎ PINTA
  9. LOĎ NINA
  10. KOLOTOČ

Galéria