Podujatia

Záhrada I VÝSTAVA

Autorka Iveta_Bencová

Gallery Lazovná 1 v Banskej Bystrici pozýva na výstavu výtvarníčky Ivety Bencovej ZÁHRADA. Výstava sa konceptuálne nesie v dvoch rovinách. Prvá rovina je emocionálny pocit zo záhrady a  kvitnúcich kvetov. V druhej rovine sa zrkadlia myšlienkové pocity z reality, ktorú si na základe svojich prežitkov nesie každý vo svojom vnútri. Ako zdôrazňuje utorka, dôležitý ej pre ňu trojuholník, v ktorom sa zrkadlí prepojenie obrazu, autora a TOHO, kto stojí pred obrazom.

Iveta Bencová sa k rôznym technikám umenia dostávala postupne. Po absolvovaní štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení AFAD v Bratislave, v ateliéri profesora Vojtecha Kolenčíka. Pôsobila ako asistentka docenta Rumanského. Po skončení štúdia sa začala venovať abstraktnej maľbe. Jej abstraktné diela provokujú k hľadaniu iného rozmeru. Rovina obrazu, na ktorú prenáša trojrozmerný svet na plochu, upokojuje a zároveň provokuje k zamysleniu a zastaveniu sa. Schopnosť uchopiť trojrozmerný tvar je výsadou sochárstva. Pre autorku je výzvou.

Abstraktnú maľbu Ivety Bencovej farebnosťou a tvarom prirodzene dopĺňajú jej diela zo skla a keramiky. Magickosť námetov, jednoduchosť tvarov a citlivá kombinácia farieb sú základné znaky, ktoré charakterizujú intímnu výpoveď o jej videní sveta. Prezentovala sa na individuálnych výstavách doma aj v zahraničí, v štátnych aj súkromných galériách v Krakove, Nórsku, Mníchove, Laxemburgu, Dubaji, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Martine, Žiline a pred dvomi rokmi vystavovala v Galérii Michalský dvor v Bratislave.

V súčasnosti môžete tvorbu Ivety Bencovej vidieť v Gallery Lazovná 1 v Banskej Bystrici, kde pracuje aj ako galeristka.

Vernisáž výstavy Záhrada sa uskutoční v utorok 14. júna o 17:00 h v Gallery Lazovná 1. Podujatie spríjemní jazzová hudba v podaní  Róberta RaganaMartina Uhereka.

Výstava potrvá do 10. júla 2022.

Informácie

Lazovná 1, Banská Bystrica - Gallery Lazovná 1

Galéria