Podujatia

Začíname s nádejou

koncert22

Komorný koncert z diel operných velikánov

Vstupné: 5.00 €

Účinkujú:

Sólisti opery:

Patrícia Malovec, Katarína Procházková, Michaela Šebestová, Šimon Svitok, Dušan Šimo, Ivan Zvarík

Sólistka baletu:

Veronika Szabová

Členky baletu:

Nina Ilievová, Alexandra Dundová

Klavírny sprievod:

Martina Svitková

Umelecký prednes:

Lucia Vráblicová

Informácie