Podujatia

Výpravy do čias Slovanov s Milanom Horňákom

ceramics-2797365_1920

Pozývame vás na jesenný cyklus prednášok o dejinách Slovanov, ktorý organizje Stredoslovenské múzeum v spoluprácu s Katedrou histórie FF UMB.

V novembri s archeológom doc. Mgr. Milanom Horňákom, PhD. na tému POHREBNÉ ZVYKY AVAROV NA PRÍKLADE POHREBISKA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH.

Informácie

Námestie SNP 4, Banská Bystrica