Podujatia

V lese

_MG_1705a

Vo štvrtok 27.10. 2022 sa v Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica – Galérii v podkroví uskutoční vernisáž výstavy za prítomnosti dvoch priateľov múz – fotografa Gusta Hegedüša a spisovateľa Ondreja Nagaja, ktorí ju budú spolu s kurátorkou Jankou Kollárikovou komentovať. V diskusii s hosťami je príležitosť získať od autorov hodnotné diela, umeleckú fotografiu a knihu poézie. Srdečne pozývame!

Tematický projekt V LESE fotografa Gustáva Hegedüša vznikol prirodzene po jeho predchádzajúcich samostatných výstavných cykloch Moja cesta, Voda ako obraz, Moje živly a Krajina Zem. Autor vo svojej tvorbe reflektuje svoj silný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Autor, chodiac po horách a dolinách vníma krajinu všetkými zmyslami, vidí aj necitlivé lokálne i globálne zásahy človeka v nej. Odrazom jeho aktívneho postoja k prebiehajúcej klimatickej zmene je aj tento výtvarný projekt s poéziou Ondreja Nagaja. Je spoločenským príspevkom fotografa, ktorý komunikuje s priateľmi – umelcami slova, znalcami lesa, spracovateľmi dreva a, ktorý sa vyznáva z lásky k prírode s posolstvom, aby DYCH ZEME – LES, ľudia chápali, milovali a chránili.

Gustáv Hegedüš /1941/ žije a tvorí v Turčianskych Tepliciach. Jeho dlhodobo pestovaný vzťah k prírode, turistike, (roky značkovania turistických chodníkov) a lyžovaniu, zároveň s rozvíjaním vlastného fotografického videnia, ho prirodzene priviedli na výtvarnú fotografickú scénu s námetmi úzko spätými s ľuďmi a prírodnými živlami. Fotografie jeho cyklov sú svedkom slobodnej cesty spoznávania, chápania a vyjadrovania sa v škále od kontrastov k jemnej harmónii krásy. Sú zažité, premyslené, precítené, s príbehom. Podobný a iný osobný príbeh života spojeného s lesom má Ondrej Nagaj /1940/, ktorý sa mu vyznáva zas slovom vo svojich knihách. A nielen lesu. Napísal a vyšlo mu vyše 40 kníh v próze i poézii pre deti a dospelých. Výnimočnými sú básne priamo podnietené fotografiami priateľa Gusta Hegedüša.

Autorský výstavný projekt V LESE vykročil na putovanie v decembri 2019 a v neľahkom pandemickom období má svoje úspešné zastavenia po viacerých múzeách a galériách Slovenska. Zahájený bol v Drevárskom a lesníckom vo Zvolene. V roku 2020 ocenením fotografa pokračoval v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave, Múzeu Andreja Kmeťa v Martine a 1. slovenskom gymnáziu v Revúcej s uctením si básnika. V roku 2021 mal pokračovanie v Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach a v Kremnici v Galérii Archív O.Z. Cremnicium. V máji 2022 dostal fotograf osobité pozvanie na festival Hory a mesto do Bratislavy a záverečná prezentácia bude v Banská Bystrici.

 

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica - Štátna vedecká knižnica

Galéria