Podujatia

Umenie a súvislosti s Jarom Uhelom 2022

Jaro SOS

Tvorivé stretnutia s pedagógom a výtvarníkom v jednej osobe

Pripravujeme sa na nový ročník súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2022.

Stretnutie je určené všetkým výtvarníkom, ktorí chcu ďalej napredovať a vzdelávať sa.

Vstupné – 2 eurá

Odporúčame sa o priebehu podujatia vo vzťahu k pandémii COVID – 19 informovať.

Informácie

Dolná 35, Banská Bystrica - Stredoslovenské osvetové stredisko

Galéria