Podujatia

Turistické exkurzie v Župnom dome *

Pozývame Vás na turistickú exkurziu do bývalého Župného domu.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici sídli v budove, ktorá bola v minulosti (1768 – 1923) administratívnym sídlom Zvolenskej stolice – župy. Objekt patril a stále patrí k architektonicky príťažlivým budovám na strednom Slovensku. V roku 1955 bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Cieľom našich turistických exkurzií je predstaviť verejnosti bývalý Župný dom z architektonicko-historického pohľadu.

Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

Informácie

Galéria