Podujatia

Tanec bohýň V.

Benefičný večer na podporu Základnej školy pri zdravotníckom zariadení v Banskej Bystrici.

Už po niekoľký krát organizuje štúdio ALISHABA koncoročné predstavenie absolventiek kurzov. Niekoľko ročníkov bolo v Záhrade CNK, ale podmienky a tiež priestor sme už prerástli aj počtom účinkujúcich aj počtom divákov, takže minulé dva ročníky boli už vo „veľkom štýle“ v Aule SZU. Výbornou správou je, že sa Nám podarilo nadviazať spoluprácu s mestom Banská Bystrica a teda už druhý rok bude v nádherných zrekonštruovaných priestoroch ROBOTNÍCKEHO DOMU :)))
Okrem „klasických brušných“ tancov si budete môcť vychutnať aj flirt dance, orientálne tango. Tanec s hodvábnym vejárom, s paličkou, bubienkový tanec, Tribal a Tribal fusion.
Počas večera uvidíte takmer 40 žien, ktoré pre Vás celý rok pripravujú tanečný program. Navštevujú kurzy tanca v ALISHABE a o svoje potešenie sa chcú s Vami podeliť aj 20.júna na spoločnom predstavení. Výťažok zo vstupného je ako po minulé roky použitý na tvorivé dielne s deťmi prevažne na onkológii.

Vstupenky si zakúpite v Informačnom centre Banská Bystrica v budove historickej Radnice v sume 6€.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica