Podujatia

Súťaž v požiarnom útoku Vlkanová 2019

fire-1474962_1920

Srdečne vás pozývame na 25. ročník súťaže v požiarnom útoku „O pohár starostu obce Vlkanová“. Môžete sa tešiť na bufet, výborné klobásky a gulášik 🙂 Po vyhodnotení súťaže je pre vás pripravený program.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • 8.00 h začiatok prezentácie družstiev v kategórii MUŽI a ŽENY
  • 9.00 h predpokladaný štart prvého družstva
  • 11.30 – 12.00 h predpokladaný čas vyhodnotenia
  • 12.00 h predpokladaný štart prvého družstva v kategórii PLAMEŇ
  • 13.00 – 14.00 h predpokladaný čas vyhodnotenia

ŠTARTOVNÉ: 20 € so stravou/10 € bez stravy (štartovné pre kategóriu plameň 10 €).

Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel DPO SR (bez pretlakového ventilu). POZOR!! Športové hadice nie sú povolené. Čas bude meraný forobunkou a terče sú sklopné. Prilby sú povinné, opasky podľa vlastného uváženia.

Informácie