Podujatia

Športová olympiáda detí materských škôl

športová olympiáda 2019

24. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL o putovný pohár primátora mesta

Informácie

Štadión SNP, Banská Bystrica