Podujatia

Spolu v galérií I Raz toto všetko bude Vaše

crop

Rodiny s deťmi pozývame na workshop k aktuálnej výstave Raz toto všetko bude Vaše.

Návštevníci spoznajú ekologický kreslený humor z čias československej normalizácie v tvorbe významného slovenského karikaturistu Fera Jablonovského, ako i umeleckú reakciu v dielach ďalších umelcov.

Na deti čakajú rôznorodé tvorivé aktivity, vďaka ktorým budú cez dobové kreslené vtipy uvažovať o súčasných ekologických a spoločenských problémoch, ktoré sa nás priamo alebo nepriamo dotýkajú, a uvedomia si nevyhnutnosť rešpektujúceho prístupu k životnému prostrediu. Súčasne sa oboznámia s možnosťami a tvorbou karikatúry a pokúsime sa vytvoriť si svoje vlastné návrhy na dané témy.

 

SPOLU V GALÉRII je program zážitkových tvorivých dielní k aktuálnym výstavám Stredoslovenskej galérie, ktorý ponúka deťom a ich rodičom (alebo starým rodičom) možnosť kvalitného trávenia spoločného voľného času, a to raz mesačne v priestoroch historických budov galérie v širšom centre mesta.

 

Vstupné 1,- euro / osoba

Kontakt a nahlasovanie: edukacne@sgb.email, 048 470 16 24, 0917 294 527

Workshop je určený pre deti od 7 rokov a dospelý sprievod.

Príďte stráviť čas s Vašimi deťmi, aktivity sú koncipované ako spoločná tvorivá činnosť detí a dospelých.

Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Rodič alebo dospelý sprievod je za dieťa zodpovedný.

 

Tešíme sa na Vás!

Informácie

Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica