Podujatia

Sídliskové večerníčky – Medené mesto a Sásová

divadlo-pod-balkonom

Obľúbené Sídliskové večerníčky aj toto leto potešia deti v mestských častiach Fončorda, Sásová, Podlavice a Radvaň.

Divadelné predstavenie Medené mesto a Sásová  odohrá Harry Teater.

Informácie

Stará Sásová, Banská Bystrica - futbalové ihrisko

Galéria