Podujatia

Sebapoznanie, sebavedomie a sebaúcta

ilustracne-knihy

Banskobystrický samosprávny kraj a Verejná knižnica Mikuláša Kováča vás pozývajú na besedu s autorkou kníh Volanie duše a Obdivuhodná žena

 

Sebapoznanie, sebavedomie a sebaúcta

kľúče k životnému šťastiu a láske

 

s Viktóriou Sentpéteryovou

 

30. máj 2023 o 16.30. hod.

 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, pobočka Fončorda, Jilemnického 48, Banská Bystrica

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Informácie

Jilemnického 48, Banská Bystrica

Galéria