Podujatia

Radvanské rande pri Hrone

cmsSiteBoxPhoto_7638_232

Už v sobotu 11.6. začíname júnový program športovo – kultúrnym podujatím s názvom „Radvanské rande pri Hrone“.

Rieka Hron je od nepamäti súčasť nášho životného prostredia v Radvani a my sme sa rozhodli, že sa s ňou zoznámime ešte bližšie prostredníctvom kultúrno – športového podujatia s názvom Radvanské rande pri Hrone, na ktoré Vás srdečne všetkých pozývame.

Podujatie sme pripravili pre všetky vekové kategórie – CELÉ RODINY s chuťou sa opäť stretávať bez obmedzení.

Začneme rekreačným športom, kde registrovaných účastníkov ( kapacita obmedzená/účastnícky poplatok za osobu v rafte ) čaká SPLAV zaujímavého úseku rieky Hron, od Šalkovej po Vlkanovú, pod dohľadom skúsených vodákov zo Slovenského skautingu. Presnú informáciu dostane účastník spätným emailom po registrácii na emailovej adrese: randeprihrone@gmail.com alebo na tel. č.: 0908 901 177.

Druhá skupina športovcov – cyklistov sa vydá na trasu z Radvane pod vedením členov cykloklubu Vlkanová do cieľovej stanice vo Fort Geronimo Vlkanová alebo individuálne podľa vlastného uváženia. Presnú informáciu dostane účastník spätným emailom po registrácii na emailovej adrese: randeprihrone@gmail.com alebo na tel. č.: 0908 901 177.

Tretia skupina športovcov – turistov sa vydá na svoju „prechádzku“ z Radvane pod vedením členov z klubu Slovenských turistov do cieľovej stanice vo Fort Geronimo Vlkanová alebo individuálne podľa vlastného uváženia. ( odhadovaný čas turistiky 3 – 3,5h. ) Presnú informáciu dostane účastník spätným emailom po registrácii na emailovej adrese: randeprihrone@gmail.com alebo na tel. č.: 0908 901 177.

Po príjemnej športovej časti sme pre Vás spolu s účinkujúcimi vo Vlkanovej pripravili kultúrno – zábavný program pri gulášiku a občerstvení so začiatkom od 13.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie a príjemne strávenú sobotu

Informácie

Galéria