Podujatia

Prechod rozprávkovým lesom

lesy

Organizačný výbor, Občianska rada Klub seniorov v Kremničke, Urbárska spoločnosť Kremnička spolu s poslancami mestského zastupiteľstva vás pozývajú na akciu Prechod rozprávkovým lesom.

V Kremničke pred materskou školou

Informácie

Banská Bystrica - Kremnička

Galéria