Podujatia

Piaty Medailón, Ivan Plintovič

plintovicportret

Pozvánka na prednášku

Piaty medailón. Ivan Plintovič

 

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici vás pozýva na prednášku venovanú významnej banskobystrickej osobnosti 20. storočia, vedcovi, pedagógovi, spisovateľovi, publicistovi, literárnemu kritikovi a teoretikovi, prof. PhDr. Ivanovi Plintovičovi, CSc.

Ivan Plintovič sa narodil 2. júna 1923 v obci Bodorová. Po získaní elementárneho vzdelania v Malom Čepčíne pokračoval na gymnáziu v Martine a v rokoch 1942 – 1947 študoval slovenský jazyk, literatúru a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1951 spojil svoj život s Banskou Bystricou, kde pracoval ako učiteľ na Pedagogickom gymnáziu a po vzniku Pedagogického inštitútu (dnes Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela) až do svojho odchodu do dôchodku pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry.

Počas svojho života okrem bohatej pedagogickej činnosti publikoval mnohé odborné a vedecké práce. Bol spoluautorom učebníc Teória literatúry a Slovník literárnovedných termínov, venoval sa aj metodike vyučovania literatúry a z dejín slovenskej literatúry sa zaujímal najmä o tvorbu Martina Kukučína, Štefana Žáryho a štúrovských básnikov. Okrem vedeckých a literárnokritických prác tvoril a publikoval aj vlastnú poéziu. Zomrel 10. novembra 1997 v Banskej Bystrici a pochovaný je na miestnom evanjelickom cintoríne.

Prednáška sa bude konať 1. 6. 2023 o 16.00 h v priestoroch expozície LHM Múzeum – domov múz na 2. poschodí ŠVK v Banskej Bystrici. V týchto priestoroch bude zároveň prebiehať rovnomenná výstava zo zbierok Literárneho a hudobného múzea.

 

Prednášajúci: kurátor LHM Mgr. Peter Filín

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/05/plintovicportret-scaled.jpg

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica