Podujatia

Otvorenie výstavy Of other traces

grafika štvorec

Pozývame na otvorenie výstavy Of other traces prezentujúcej doktorandskú prácu Michaely Šuranskej s nadväznosťou na spoluprácu Stredoslovenskej galérie s absolventmi Akadémie umení.

31. mája / STREDA o 17:00

Bethlenov dom, (Foyer / vstupná hala), Dolná 8, Banská Bystrica

Výstava prezentuje projekt, ktorého ťažiskovou situáciou je súčasná podoba archeologickej lokality – hradiska z 9. – 10. storočia – v obci Tlmače. Charakter tohto prostredia je výsledkom niekoľko desaťročí pretrvávajúcej činnosti záhradkárov a vinohradníkov. Aktivity viedli k zničeniu lokality a už v koncom 70. rokov bolo archeológom jasné, že systematický terénny výskum je nemožný.

Projekt nadväzuje na predošlé autorkine, prevažne maliarske alebo v prepojení s inštaláciou, série a solitérne práce. Pamäť, identita, mýtus a krajina sú už dlhodobo predmetom jej umeleckého programu. Zaujímajú ju vzťahy k minulosti (staršej aj mladšej) prejavujúce sa v spoločenskom a individuálnom pristupovaní k verejnému priestoru a krajine.

Kurátorka: Eva Kapsová

Autorka: Michaela Šuranská

Trvanie výstavy: 1. 6. – 10. 9. 2023

Informácie

Prílohy na stiahnutie