Podujatia

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2021 v SSG

vseobecne

V rámci platných opatrení sa Stredoslovenská galéria aj tento rok rozhodla ostať počas Noci múzeí a galérii v Online priestore na komentovanej prehliadke výstavy a prednáške spojenej s diskusiou.

Sleduj na našej FB stránke:

O 16:00 – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA aktuálnej výstavy Ako na umenie 3 (portrét a figúra).

Kurátorka Martina Martincová prevedie návštevníkov výstavou a podrobnejšie predstaví niektoré vybrané diela a interaktívne pomôcky, s ktorými môžu návštevníci voľne pracovať.

Edukatívno-prezentačná výstava pracuje s témou človeka práve v širších významových kontextoch. Nejde tu o klasický kurátorský výber diel v snahe mapovať vývoj portrétu a figurálnej tvorby. Ide skôr o predstavenie rôznych tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka a jeho existencie (fyziognómia, tvarové odlišnosti a metamorfózy, žena v pozícii dievčaťa a matky, pocity a emócie, motív masky, figúra a možnosti jej stvárnenia), predstavených v dielach autorov rôznych umeleckých prúdov. Návštevníka podnecujú a vťahujú prostredníctvom aktívnej hry s pomocou rozmanitých edukatívnych a zmyslových pomôcok k tvorivému myšlienkovému procesu. Cez rôzne interpretačné metódy a formy smerujú k hľadaniu a skúmaniu vzájomných vzťahov a súvislostí, poskytujú priestor na vlastnú tvorivosť, konfrontujú s „inakosťou“, ale tiež dávajú impulz k uvažovaniu o vlastnej identite, posúvajú k sebareflexii, sebahodnoteniu a nabádajú na toleranciu voči druhým.

O 19:00 – ARCHITEKTÚRA ODIEVANIA 2.

Asociatívna prednáška Jakuba Kopca k architektúre priestorovej inštalácie SPACE IS THE PLACE, Hydrozoa 4., Stála expozícia Stana Filka v SSG, ktorú uvedie kurátorka výstavy Mira Keratová.

Prednáška bude pojednávať o Semperovom princípe odievania, o Loosovom zákone odievania, o zákone tzv. Ripolinu raného obdobia Corbusierovej tvorby, o porušovaní týchto zákonov, o voyerizme a Playboy architektúre, o Kieslerových návratoch do lona, o Hansenovej otvorenej forme, o Lynnovej živej forme, o ambivalencii vnútri a vonku, o topológii, o nedokončenosti a o ďalších mäkko radikálnych architektonických koncepciách.

Jakub Kopec je architekt a pedagóg. Prevádzkuje architektonickú prax pod hlavičkou n-1. Je členom redakčnej rady časopisu ERA21 a spolku 4AM/Fórum pro architekturu a média, je zakladateľom rovnomenného vydavateľstva. Pôsobí ako vedúci Ateliéru urbánnych stratégií na Katedre architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

//

Naše výstavy ostávajú pre Vás otvorené. Upravili sme pre Vás špeciálne otváracie hodiny od 13.30 – 20.00. Zmena platí len túto sobotu 15. 5. 2021!

BONUS: za cenu jedného lístka môžete navštíviť všetky tri naše expozície.

Pozývame!

#stredoslovenskagaleria #nocmuzeiagalerii #otvorenagaleria #banskobystrickysamospravnykraj

Informácie