Podujatia

Neskoro – Jesenný večer poézie I Robotnícky dom

jesenný večer poézie

Mesto Banská Bystrica, Generácia NULA a Spolok slovenských spisovateľov Vás pozývajú na

Neskoro – Jesenný večer poézie

spev: Dagmar Rostandt         poézia: Marcel Perecár, Marcel Páleš, Peter Papšo

Roman Buhovecký

Jozef Mareš

Jozef Fodor

prednes: Radka Hadová               próza: Michal Várošík

Zlatica Fulajtárová                         aforizmy: Ľudovít Majer

Peter Magurský

vstupné: voľné vstupenky na IC

dodržiavanie protipandemických opatrení

Informácie

Robotnícka 5, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie