Podujatia

My I VÝSTAVA

Pozvánka

Vernisáž výstavy výtvarných diel a fotografií žiakov Súkromnej základnej školy Róberta Tatára pod názvom MY,

sa uskutoční 4.5.2023 o 18:00 v priestoroch galérie DORA Gallery na Belvederi.

Na výstave uvidíte práce Mgr. Jany Smutnej a Mgr. Miroslava Nohejla a ich žiakov zo Súkromnej základnej umeleckej školy R. Tatára. 

Vystavené autorské fotografie sa zameriavajú z veľkej časti na tému Identity. Identita ako nástroj seba vyjadrenia, alebo vnímanie iných ľudí, či už cez médiá, alebo skúsenosti. Okrem fyzických čŕt sa žiaci snažili zachytiť aj niečo „za“ tým všetkým. Skúmali možnosti interpretačných hľadísk pri procese portrétovania, ale i objasneniu toho, čo znamená identita v portrétnej fotografii a ako sa v nej prejavuje. Prostredníctvom portrétov a autoportrétov, sa snažili odkryť nie len vonkajšiu podobu zobrazovaného, ale poodhaliť prostredníctvom výrazu tváre, techniky a spracovania fotografie aj tie najskrytejšie podoby ľudského „Ja“.

Druhú skupinu vystavených prác tvorí maľba. Technikou maľby sú realizované surreálne pohľady autorov na svet okolo nás. Prostredie plné podvedomej imaginácie, symboliky, mystiky, nereálnych dejov. Autori výtvarným jazykom tvorivo zlúčili rozdielne prvky videnej skutočnosti a vytvorili tak z nich významovo novú poetickú realitu, význam, čas a priestor. Z ich obrazov sa k nám prihovárajú nové dimenzie, výpovede o ich predstavách, skúsenostiach, svety nevypovedané, nepoznané.

Žiaci získali svojimi maľbami a fotografiami ocenenia na celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – Medaila Lidická růže, Amfo – celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, Cesta svetla a výstava víťazných prác v SNG. 

Práve TERAZ môžete vidieť ich tretiu výstavu. Tešíme sa na Vás!

Výstava potrvá do 26.5.2023.

Informácie

Nad Plážou 23, Banská Bystrica - Dora Gallery

Galéria