Podujatia

Multiverso – výstup z workshopu

multiverso

Cieľom projektu „Multiverso“ je spojenie dvoch kultúr prostredníctvom telesných a ľudových tancov obohatených súčasným pohybovým prístupom a prelomením fyzických a genderových limitov. Tanečníci sa oboznamujú so slovenskými a neapolskými typickými tancami, aby vytvorili telesný dialóg a obohatili svoje vedomosti s cieľom zvýšiť pocit spolupatričnosti a rešpektu k tradíciám.

Informácie

Komenského 12, Banská Bystrica - Divadlo Štúdia tanca