Podujatia

Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách

MRŠ_pozvánka2

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum pozýva všetkých záujemcov a záujemkyne na prednášku prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD., venovanú M. R. Štefánikovi v dramatickej tvorbe pri príležitosti Roku M. R. Štefánika. Prednáška je spojená s prezentáciou monografie prof. Inštitorisovej a uskutoční sa 19. 11. 2019 o 11.00 v priestoroch expozície Múzeum – domov múz na 2. poschodí ŠVK.

Tešíme sa na Vás!

Dagmar INŠTITORISOVÁ sa v oblasti tvorby venuje písaniu literárnych, rozhlasových a dramatických rozprávok pre deti. Kombinuje v nich klasické rozprávkové postavy a rozprávkové štruktúry s modernými a súčasnejšími témami. Profesijne sa venuje teórii a dejinám divadelného umenia, v rámci ktorých sa zaoberá teóriou a dejinami interpretácie divadelného diela, semiotikou divadla, súčasným slovenským divadlom a divadelnou kritikou. V poslednom období sa venuje aj semiotike farieb a teórii umenia. (zdroj: web LIC)

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica