Podujatia

Miesto na zemi

UFS Miesto na Zemi Beliana – foto

Úspešný hudobno-tanečný program Univerzitného folklórneho súboru Mladosť sa vracia na domovskú scénu. Výrazne zarezonoval u odborníkov aj laickej verejnosti na festivalových scénach a v krajanskom prostredí v zahraničí . V Bratislavskom Stars auditoriu vyvolal zásadnú odozvu náročného diváka.

Bieda. Hlad. Náboženské prenasledovanie. Neistota. Je začiatok 18. storočia a uhorská kráľovná Mária Terézia vynáša rozhodnutie o osídlení južného územia krajiny, takzvanej Dolnej zeme. Len nedávno odtiaľ po krutej a dlhej vojne vyhnali Turkov. Územie je spustošené, vyľudnené, no ponúka veľké bohatstvo – slobodu a úrodnú černozem. Láka to početné slovenské rodiny, ale aj iné národy, ktoré si hľadajú nové Miesto na zemi…

Námet, scenár: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová

Réžia: Martin Urban

Asistentka réžie: Tatiana Urbanová

Choreografia: Martin Urban, Tatiana Urbanová, Lucia Bielik, Katarína Mosnáková Bagľašová, Matúš Druga

Hudobná úprava: Peter Pavlík, Ondrej Druga, Pavel Martinka, René Bošeľa, Juraj Súdi st.,

Kostýmy: Patrik Rago

Texty: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová

Projekcia: Adam Lukáč, Martin Urban, Ondrej a Matúš Drugovci

Svetelný dizajn: Ján Čief, Milan Klinko

Odborná spolupráca: Ján Chrťan, Katarína Mosnáková Bagľašová, Leonóra Súdiová, Juraj Súdi st., Ján Mernik, Jaroslav Kriška, Ivan Slávik

Asistenti scénického uvedenia, pedagogická príprava: Matúš Druga, Tatiana Urbanová

Tvorivý proces dotvárali členovia UFS Mladosť a hostia.

V predstavení je použitá autorská pieseň „Marka, Marienka“ Miroslava a Jana Zvarovcov, úprava skladby „Pred dubom, za dubom“ podľa skupiny Luna, úryvok z básne „Modlitba za reč našu“ Martina Gregora Papučeka, originálne texty z dobovej tlače, reprodukcie obrazov insitných maliarov z Kovačice a video nahrávky Emila Klobušického.

 

Informácie

Tajovského 40, Banská Bystrica - Aula Beliana

Galéria