Podujatia

Letné aktivity pre deti ARS et AMOR

cover-tabor_vyrez-634x640

Stredoslovenská galéria aj toto leto pripravuje pre deti vo veku 6 – 11 rokov týždenný cyklus zaujímavých aktivít! Na výber budete mať dva termíny, a to 6. – 9. 7. a 12.- 16. 7. 2021.

Tohtoročná téma Objavujeme umením nám ponúkne rôzne zaujímavé animačné hry a aktivity s lektormi a umelcami z rôznych oblastí, ktorí nám ukážu rozmanité (nielen) výtvarné techniky a postupy. Spolu s nimi tiež pochopíme, aké je dôležité sa pekne a s rešpektom správať k svojmu okoliu a životnému prostrediu.

Pozrieme si aktuálne výstavy Stredoslovenskej galérie a veľa času budeme tráviť vonku – v malebnej záhrade vily Skuteckých a na rôznych miestach v meste i v prírode. Inšpirovaní umením, zážitkami a vlastnou tvorbou spoznáme nové veci a zaujímavo a aktívne prežijeme spoločne strávený čas. Naším mottom bude životné heslo maliara Dominika Skuteckého Ars et Amor – umenie a láska.

Rozmanité zábavné workshopy externých lektorov, umelcov a galerijných pedagogičiek Stredoslovenskej galérie v kombinácii s malými skupinkami do 10 účastníkov deťom ponúknu nezabudnuteľné letné zážitky.

////

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Termíny: 1) 6. – 9. júl 2021, 2) 12. – 16. júl 2021. Program prebieha každý deň od 9:00 do 16:00, deti je možné privádzať od 8:30 a odvádzať do 16:30 hod.

Miesto: Vila Dominika Skuteckého so záhradou, Horná 55; Bethlenov dom, Dolná 8; Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

Vek detí: 6 – 11 rokov

Cena: 2 termíny:

1) 6. – 9. júl 2021: 4 dni / 56,- €

2) 12. – 16. júl 2021: 5 dní / 70,- €

Cena zahŕňa poistenie, obed, pitný režim, materiál na tvorivé aktivity a iné náklady na program

 

Prihláška dieťaťa na letné aktivity Stredoslovenskej galérie 2021 – dieťa môžete prihlásiť na prvý termín do 31. 6. 2021, na druhý termín do 7. 7. 2021, prípadne do naplnenia max. počtu účastníkov.

Informovaný súhlas rodiča / zákonného zástupcu – prosím prineste podpísaný v deň začatia podujatia (6. alebo 12. 7. 2021)

Informácie a pokyny pre rodičov / zákonných zástupcov

 

Neváhajte a prihláste sa čo najskôr, počet miest na jeden termín je obmedzený kapacitou 10 detí.

Viac informácií a prihlasovanie – galerijné pedagogičky Martina Martincová a Zuzana Medzihorská (edukacne@sgb.email, 048/470 16 24, 0917 294 527)

Foto z minulého ročníka tu.

Informácie

SSG - Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Galéria