Podujatia

Krásy Slovenska I VÝSTAVA

budova- švk

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, redakcia časopisu Krásy Slovenska, vydavateľstvo Dajama a Klub slovenských turistov Vás pozývajú na výstavu Krásy Slovenska.

 

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica - Štátna vedecká knižnica

Galéria