Podujatia

Krása drahých kameňov

06_FB-Krasa drahych kamenov-TK

Rozprávanie o farbe a kráse vzácnych minerálov doplnené o tvorivú dielňu.

20. 07. – 21. 07.  o 11:00 a 14:00 hod.

Informácie

Radvanská 27, Banská Bystrica - Matejov dom