Podujatia

Konferencia Karol Kuzmány

Karol_Kuzmany_v_starsich_rokoch_LA

Pozývame vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú životu a dielu jedného z najvýznamnejších slovenských dejateľov, ktorý sa výrazne zapísal aj do dejín mesta Banská Bystrica.

Konferenciu Karol Kuzmány organizuje Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej Fakulty Univerzity Mateja Bela a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku.

Tešíme sa na vás vo štvrtok 3. októbra od 8:30 v Cikkerovej sieni na Radnici.

Informácie

Námestie SNP 1, Banská Bystrica