Podujatia

Koncert sláčikového kvarteta GenovEVA

koncert2

Koncert sláčikového kvarteta úspešných bývalých absolventov Akadémie umení, spolu s hosťami Milanom Paľom – husle a Martinom Kovaríkom – klavír.
Vstupné na koncert je dobrovoľné.

 

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica