Podujatia

Kľúčik od rozprávky

2023-klucik

Cyklus rozprávkových stretnutí pre deti a rodičov pre deti od 4 do 5 rokov.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, pobočka Fončorda, Jilemnického 48, Banská Bystrica

Prosíme vás o potvrdenie účasti e-mailom alebo telefonicky: jilemnickeho@vkmk.sk, 048/413 48 68

Informácie

Jilemnického 48, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Fončorda

Prílohy na stiahnutie