Podujatia

Inéz Melichová – Temné pokušenie

temné pokušenie

Pozývame vás na krst  najnovšej knihy autorky INÉZ MELICHOVEJ: Temné pokušenie

Hosť: MUDr. Nadežda Botošová

Dátum: 13. októbra 2020 o 17.00 hod.

Miesto: VKMK – pobočka Fončorda; vstup do knižnice je len z Wolkerovej ulice

Podujatie sa uskutoční za dodržania aktuálnych hygienických opatrení vo vnútorných priestoroch (rozostupy a prekrytie 

HDC rúškom), pričom musí byť dodržaný počet účastníkov  maximálne 50, vrátane organizátorov podujatia.

Ďakujeme za pochopenie.

Informácie

Jilemnického 48, Banská Bystrica

Galéria