Podujatia

Európa v korešpondencii I ONLINE

Európa v korešpondencii

Európa v korešpondenci, ako názov napovedá, prináša autentické výpovede, spovede, tajomstvá výrazných osobností Európy zachytené v listovej korešpondencii. Sprítomňuje (ne)známe osudy ikon vedeckého, politického či umeleckého života, ktoré žili na tomto kontinente od polovice 19. storočia až do dnešných dní: Èmile Zola, Marie Curie Sklodowská, Hannah Arendt, Martin Heidegger, Winston Churchill, sestra Mária Faustyna, T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, Jiřina Šiklová, S. H. Vajanský, Dežo Ursiny, Július Satinský… a mnoho iných.

Inscenácia analyzuje minulosť, s nádejou, že porozumieme, dozvieme sa viac o udalostiach, ktoré ovplyvnili a stále ovplyvňujú našu prítomnosť. Niekde na pomedzí prežívania a predvádzania, na pomedzí dobového dokumentu a divadla, prostredníctvom magickej hry divadla na divadle. Inscenáciu s plným hereckým ansámblom naštudoval režisér a umelecký šéf BDNR Marián Pecko (prémia Literárneho fondu za réžiu inscenácie). Jeho obrazotvorná réžia, založená na významovom kontrapunkte rešpektuje protirečivosť dejín. Režisér posúva autenticitu listových odkazov do imaginatívnych dimenzií moderného divadla.

 

Informácie