Podujatia

Esej o Medenom hámri I VÝSTAVA I DOČASNE ZRUŠENÁ

Vila Dominika Skuteckého

Pozývame na sprístupnenie výstavy od 26. 2. 2022

Medený hámor v Banskej Bystrici, ktorý bol vybudovaný ako súčasť Turzovsko-Fuggerovského Banskobystrického mediarskeho podniku, bol po stáročia nositeľom vedeckého a technického rozvoja celého regiónu. Svoju takmer 500-ročnú činnosť ukončil v 90. rokoch 20. storočia a zostal opustený, pravdepodobne s mnohými environmentálnymi záťažami. Postupne chátra na periférii mesta ako odpudzujúci či vytesňovaný obraz – odvrátená strana spoločenského pokroku a komplikovanej transformácie. Jeho historický a kultúrny význam sa pomaly rozkladá v neurčitej vágnosti terénu (terrain vague – Ignasi de Solà-Morales Rubió) a nejasných funkciách zdevastovaných objektov, ktorých pôvodné obrysy a monumentálnu pamäť dokáže dnes odčítať už len hŕstka odborníkov.

Ľudí a dobovú atmosféru v hámri nám približujú diela Dominika Skuteckého. Umelcov maliarsky cyklus kotlárov z Medeného hámra je mimoriadny programovou témou, podrobne zachytáva reálie i podobu a organizáciu práce v tomto prostredí na začiatku 20. storočia. Výstava Esej o Medenom hámri je súčasnou umeleckou reflexiou tohto špecifického miesta. Pokúša sa interpretovať maliarsky cyklus kotlárov z Medeného hámra Dominika Skuteckého v kontexte významnej pamiatky – historického priemyselného areálu – a komparovať jeho dielo s aktuálnymi fotografiami Jána Kekeliho. Ján Kekeli ich zaznamenal klasickým analógovým spôsobom na čiernobiely veľkoformátový plan film po viac ako 100 rokoch na rovnakých miestach, ktoré inšpirovali známeho maliara. Kolážovo-esejistickým usporiadaním muzeálneho materiálu a výtvarného diela oboch autorov ponúka výstava Esej o Medenom hámri divákovi možnosť diskurzívneho uvažovania o súčasných ekonomických, sociálnych a hodnotových systémoch, našej zraniteľnosti a neistých pozíciách v nich.

Súčasťou výstavy je aj zdigitalizovaný model Medeného hámra s animáciami, ktorý podľa vzácneho originálu zhotoveného v roku 1926 v Technickom múzeu v Prahe vytvorili Róbert Tame a Paľo Šimko. Originál modelu je súčasťou zbierky Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a vystavený je v Múzeu medi v Španej Doline.

Za súčinnosť pri príprave výstavy ďakujeme: Slovenské banské múzeum, Múzeum medi v Španej Doline, Slovenská národná galéria.

Vystavujúci autori: Dominik Skutecký, Ján Kekeli

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Architektonické a grafické riešenie: Peter Liška

Digitalizácia modelu Medeného hámra a animácie: Mgr. art. Róbert Tame, Ing. arch. Paľo Šimko

Odborné konzultácie: Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., MUDr. Andrej Sitár

Technická realizácia: Peter Liška, Alžbeta Lišková, Jozef Tyrol, výstavné oddelenie SSG

Miesto výstavy: Stredoslovenská galéria, Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Trvanie: 26. 2. 2022 – 28. 2. 2023

Výstavu a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizáciu výstavy finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Informácie

Horná 55, Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého

Galéria