Podujatia

„Doba horúca“: Ľudstvo bez termostatu? I ONLINE

záhrada

Žijeme nevídané časy, o tom niet pochýb. Naša planéta sa prehrieva a my, aj keď to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, žijeme v dobe globálnej krízy. Lepšie povedané: kríz, ktoré sa prekrývajú. Kniha sociálneho antropológa Thomasa H. Eriksena, ktorá čoskoro vychádza vo vydavateľstve Literárna bašta, ponúka priekopnícky pohľad na problémy antropocénu – éry, v ktorej historicky bezprecedentný počet ľudí vytvára svojou činnosťou nepredvídané udalosti na lokálnej aj globálnej úrovni. Žijeme v spletitej sieti procesov, výmeny informácií a „globálneho otepľovania“ na všetkých úrovniach – environmentálnej, technologickej, spoločenskej či psychologickej vo forme syndrómu vyhorenia.

Kým v 19. storočí predstavovalo uhlie pre ľudstvo lákavú možnosť rozvoja, v 21. storočí vidíme, že sa stalo prekliatím. Atmosféra je preplnená skleníkovými plynmi, otepľuje sa. Všetko sa deje akosi prirýchlo. Ľudstvo akoby strácalo vlastný termostat a zanecháva za sebou čoraz viac digitálnych a ekologických stôp. S príchodom pandémie COVID-19 sa zrazu svet spomalil – a to aj reálne vo forme obmedzenia pohybu rôzneho druhu – turizmus, letecká doprava, priemysel. Tí, čo žijú v mestách, to počujú a vidia na vlastné oči.

Je možná energetická sebestačnosť? Existujú riešenia dvoch základných protirečení – rastu a udržateľnosti? Či je možné spraviť systém založený na nekonečnom raste udržateľný, ale aj o tom, aké sú dopady dôsledkov tohto systému, zmeny klímy aj pandémie COVID-19 na planétu a spoločnosť na rôznych úrovniach, sa budeme rozprávať v novoročnej diskusii s Jurajom Zamkovským, výkonným riaditeľom združenia Priatelia Zeme-CEPA a Milanom Zvadom, prekladateľom knihy Doba horúca. Diskusiu moderuje Slavo Sochor z vydavateľstva Literárna bašta.

Realizované v spolupráci s kníhkupectvom Artforum BB a vydavateľstvom Literárna bašta/Laputa.

Diskusia sa realizuje v rámci projektu „Vytváranie pilotných kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky v marginalizovaných regiónoch Slovenska“, ktorý podporila Európska klimatická iniciatíva (EUKI) nemeckého spolkového Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU). Za stanoviská predložené v rámci diskusie zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a nemusia nevyhnutne odrážať stanoviská donora.

Diskusia je súčasťou tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie

CNK Záhrada, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie