Podujatia

DNI MESTA – mestská hra Ratujte Cesnaka

titulka-dni-mesta-2021(1)

RATUJTE CESNAKA!

zábavno náučná mestská hra

Táto hra je netradičným sprievodcom po najkrajších historických miestach Banskej Bystrice. Je určená pre tých, ktorí sa nechcú len trochu zahrať, ale najmä zábavnou formou sa dozvedieť zaujímavosti o jednotlivých miestach, budovách a živote ľudí v minulosti.

Július Cesnak

Hlavnou postavou v hre je jeden z richtárov, ktorý skutočne stál v čele Banskej Bystrice. Július Cesnak bol v Banskej Bystrici richtárom v rokoch 1893 – 1923. Na čele mesta stál dlhých 30 rokov. Cesnak sa zaslúžil o výrazný hospodársky aj ekonomický rozvoj mesta. Vybudoval mestský vodovod a kanalizáciu, vďaka postaveniu hydroelektrárne osvetlil domácnosti aj ulice. Rozšíril dispozíciu ulíc a mestu dal punc elegancie vďaka budovaniu parkov, kvetinových záhonov a vodostrekov. Reorganizoval pôvodné školské systémy, zakladal nové školy. Na podporu nadaných študentov vznikla nadácia s jeho menom. Organizoval zbierky na podporu chudobných, vo vojnovom období podporoval zdravotníctvo a zabezpečoval zásobovanie. Medzi obyvateľmi mesta bol veľmi obľúbený.

Informačné centrum

Námestie SNP 1 (radnica), 974 01  Banská Bystrica

Tel.: +421 48 415 50 85, 0907 846 555, E-mail: ic@banskabystrica.sk

Turistické informačné centrum

29. augusta 37 (Autobusová stanica), 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 43 30 626, 0917 505 968, E-mail: tic@banskabystrica.sk

V našej hre sa richtárovi Julovi Cesnakovi stane nemilá vec – prísažní mu schovali jeho richtársku feruľu. Aby ju našiel, potrebuje vašu pomoc! Na ceste ulicami Banskou Bystricou budete riešiť niekoľko úloh, lúštiť tajničku, odhaľovať šifru pomocou indícií, aby ste pomohli richtárovi rozlúštiť záhadný odkaz, ktorý mu pomôže objasniť, kde sa nachádza jeho feruľa.

Pýtate sa, čo je to tá feruľa? To vám neprezradíme! Príďte sa zahrať a uvidíte na vlastné oči! K hre potrebujete len brožúru – sprievodcu „Ratujte Cesnaka“, ceruzku a dobrú náladu. Brožúru si zakúpite a doplňujúce informácie získate v informačných centrách Banskej Bystrice.

DĹŽKA TRASY: 2,5 km

ČAS HRY: 1,5 – 2 hodiny

POČET HRÁČOV: 1 – 5 osôb

VEK HRÁČOV: 15+

ŠTART: Námestie SNP (pred budovou radnice)

Informácie

Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Galéria