Podujatia

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

ilus

Banskobystrický samosprávny kraj a Verejná knižnica Mikuláša Kováča vás pozývajú na prednášku Dni európskeho kultúrneho dedičstva s PhDr. Máriou Holubovou, PhD. z cyklu podujatí Slovensko v európskom kontexte.

 

Podujatím sa zapájame do projektu DEKD 2023.

Informácie

Jilemnického 48, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Fončorda

Galéria