Podujatia

Detské ihrisko Hexagon / since 1969

6-zmens-6-2

4. júl 2023 / utorok o 17:00

Park pod Pamätníkom SNP

Stredoslovenská galéria v spolupráci s Divadlom Štúdio tanca pripravili happening, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na vzácne detské ihrisko Hexagon navrhnuté Jánom Ondrejovičom v roku 1969.

Umelecká, tanečno – hudobná improvizácia,  realizovaná vo verejnom priestore mesta, zapája divákov a povzbudzuje kompetentné inštitúcie k záchrane originálneho autorského ihriska, ktoré je dnes v havarijnom stave, hoci bolo zapísané medzi pamätihodnosti mesta.

 

Informácie

Československej armády 1, Banská Bystrica - Park pod Pamätníkom SNP

Prílohy na stiahnutie