Podujatia

Der Thurzo Kodex/ Prezentácia knihy

ThurzoKodexFot

V prestížnom rakúskom vydavateľstve Studien VerlagKniha,  ktoré sa zameriava na vydávanie vybraných knižných titulov a vedeckých periodík z oblasti humanitných vied a najmä histórie vyšla kniha „Der Thurzo-Kodex  – eine einzigartige Quelle zum europäischen Bergrecht und Münzwesen um 1500“ v rozsahu 546 strán. Autori Miroslav Lacko a Erika Mayerová, si na slovenské odprezentovanie tejto unikátnej knihy vybrali jedinečné priestory Thurzovho domu Stredoslovenského múzea.

Informácie