Podujatia

Čo sa skrýva v depozitári?

Výrobky z cínu zo zbierok Stredoslovenského múzea (1)

Odhaľte spolu s historikom, archeológom, numizmatikom, kustódom a etnologičkou tajomstvá klenotov, ktoré v sebe ukrýva depozit Stredoslovenského múzea.

Hosť: Filip Glocko  Téma: – Striebro chudobných – o cinárskom remesle a predmetoch v zbierkach Stredoslovenského múzea

Informácie

Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica - Matejov dom

Prílohy na stiahnutie