Podujatia

Bezplatné právne poradenstvo

sidlisko2

25. apríla 2023 16.00-18.00 hod.

Pobočka Sídlisko, 29. augusta 25, Banská Bystrica

Len s rezerváciou na konkrétny termín a čas.

Volajte na číslo 048 414 22 83.

Informácie

29. augusta 25, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Sídlisko

Galéria