Podujatia

Bábkový ateliér

B.atelier-5

Krátky kurz animácie a vodenia bábok

Dá sa vdýchnuť duša, oživiť niečo neživé? Určite áno, a práve tým sa začínajú naše lekcie animácie a vodenia v Bábkovom ateliéri. Presvedčíte sa, že takmer všetko na svete sa dá oživiť a zoznámime vás so základnými typmi bábok.

Koncept: Iveta Škripková
Technická spolupráca: Katarína Mažáryová a ateliéry BDNR
Hudba: V kurze zaznie ária Kráľovnej noci Amadea Mozarta a báseň zakladateľa moderného bábkového divadla na Slovensku, prof. Miroslava Fikariho Prstíky zo skrípt Bábkové sólohry.

Účinkuje: Alena Sušilová

Informácie

Skuteckého 14, Banská Bystrica - Bábkové divadlo na rázcestí