Podujatia

Aprílové potulky mestom – Prezentácia vidieckeho gotického kostola v Sásovej – ZRUŠENÉ

Klenotom Sásovej jednej z najstarších dedín mesta Banská Bystrica, ktorá tohto roku oslavuje 670. rokov od prvej písomnej správy je gotický kostol. Jeho prestavba koncom 15. a začiatkom 16. storočia sa uskutočnila z kaplnky postavenej už v rokoch 1245 – 1255. V lodi a presbytériu kostola sú unikátne rebrové hviezdicové klenby viedenského staviteľa Antona Pilgrama s kamenárskymi značkami vrátane donátora Michala Koningsbergera. Vynikajúce oltáre vznikli v dielni Majstra Pavla z Levoče, ktorých čaro spočíva nielen vo výnimočnosti motívov, dramatickosti zobrazenia ale i v dokonalosti vypracovania hlavných postáv. Pôsobivá je socha sv. Sebastiána na bočnom oltári, ktorú, vyrezal Majster Pavol z Levoče. Historickú prednášku o kostole spolu s jeho foto – prezentáciou môžete absolvovať na aprílových Potulkách mestom 26. apríla 2020 o 14,00 hod. priamo v interiéri kostola v starej Sásovej.

zdroj: Ján Kollár, Dokumentačné centrum Sásová

Informácie

Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov. stará Sásová, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie