Podujatia

Ako keď letia divé husy I VÝSTAVA od 4.8.2021

brusko drevopec

AKO KEĎ LETIA DIVÉ HUSY

Galéria Lazovná 1, Banská Bystrica

Otvorenie výstavy 4.8.2021 o 17.00 hod

Trvanie výstavy 5.8.-2.9.2021

Hudobný vstup: Mochi

Eva Masaryková a Karin Patúcová výstavou Ako keď letia divé husy rozvíjajú svoju dlhoročnú úzku spoluprácu a tvorbu na poli súčasného sochárstva.

Sú aktívnymi členkami sochárskych združení Resculpture. sk a Cabeza Colectiva, svojou vysokoškolskou a inou pedagogickou praxou a výstavnou činnosťou doma aj za hranicami budujú kontinuitu svojich výtvarných programov.

Práca v keramickom médiu je celoživotnou periodicitou oboch. Ich prístup ale nemožno kategorizovať ako dizajnérsky, ale presvedčene sochársky. S týmto zámerom pristupujú aj k danému priestoru novovzniknutej galérie na Lazovnej ul. v Banskej Bystrici. Sochárske inštalácie citlivo zasadzujú do architektúry, vo vzájomnom dialógu, ale aj v sólo výstupe jednotlivých miestností.

Téma slobody, šíreho prírodného majestátu či osobné introspekcie vnímania a videnia sveta dominujú výtvarnej výpovedi. Jedna vedľa druhej, spoločne vstupujúc do priestoru krajiny, dotykom, nacítením, snímajú odtlačky povrchov stromu, kôry, prasklín zeme, ktoré trasferujú cez hlinu do objektu. Fragmenty sa stávajú privlastnením samostatným gestom, pretaveným do média kresby či materiálu hliny.

Viac než „keramická“ pýtala by sa kategória „clay work“– výstava je prácou v hline, pre jej bezprostredný moment zašpinenia, vnorenia sa a načúvania materiálu.

Nezanedbateľne, výstava oslavuje osobné výročie jednej z autoriek, bilančné a prehodnocujúce. Ktoré ale iba potvrdzuje, že všetko je v behu a vo vývoji; myšlienky, zámery a nádeje, vždy prítomné v okamihu, tak ako clivota aj nezmerná sloboda a radosť z formácie odlietajúcich divých husí.

 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie

Gallery Lazovná 1, Banská Bystrica

Galéria