Podujatia

Ako je zabezpečená rovnosť šancí na vzdelávanie na Slovensku ? – Záhrada CNK

vzdelávanie

Moderátorka: Csilla Droppová 

Hostia:

Janette Motlová – riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

Tina Gažovičová – Ministerstvo školstva SR – Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania

Andrea Paulyová – zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie, Rimavská Sobota

Juraj Čokyna – bývalý učiteľ, autor knihy: A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky

Ivan Juráš – autor kapitoly „Inklúzia“ v projekte „Učiace sa Slovensko“

 

Podujatie je súčasťou a tematického programu kultúrneho centra Záhrada podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Informácie

Nám. SNP 16/16, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie