Podujatia

Akademická Banská Bystrica 2021 I ONLINE

tasky.indd

Univerzita Mateja Bela v Banskej  Bystrici

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo kultúry SR

Mesto Banská Bystrica

Vás pozývajú na

XIX. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV 2021

Akademická Banská Bystrica 2021

12.02.2022 – ONLINE

www.pdf.umb.sk    www.umb.sk    www.akademickabb.sk

Program:

10:00 hod. :

Súťaž stredoškolských speváckych zborov 

Súťaž vysokoškolských speváckych vzorov

link na pripojenie: https://url.umb.sk/akademickabanskabystrica2021

14:00 hod.:

Vyhlásenie výsledkov ABB 2021  

link na pripojenie: https://url.umb.sk/vyhlasenievysledkovabb2021

 

Informácie

Galéria