Podujatia

61. Banskobystrická hudobná jar

61 bb hudobna jar

Festival Hudobná jar je prvým jarným festivalom „vážnej hudby“. Jeho počiatky siahajú nepriamo do roku 1951, kedy sa v Banskej Bystrici objavuje prvý hudobný festival s názvom Hudobné leto pracujúcich. Od roku 1953 prešla organizácia festivalu pod novo konštituovaný Dom osvety. Po roku 1961 sa organizátorom pod názvom Hudobná jar, neskôr Banskobystrická hudobná jar, stal Park kultúry a oddychu. Na festivale sa predstavilo množstvo špičkových interpretov zo Slovenska i zo zahraničia. V súčasnosti je hlavným organizátorom priamo mesto Banská Bystrica . Cieľom tohto projektu je obroda vážnej hudby v regióne Stredného Slovenska, so zámerom postupne obnoviť pôvodnú dramaturgiu festivalu, ktorá je  rozsiahlejšia čo sa týka ponuky interpretov i počtu koncertov. Na 61. Banskobystrickej hudobnej jari dáme okrem popredných slovenských komorných zoskupení priestor aj mladým talentovaným umelcom z Konzervatória J. L. Bellu  v Banskej Bystrici.

 28.02.2022 – Robotnícky dom o 17:00 hod.: ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM SCHERZI AMOROSI

Koncert starej hudby oživuje jedinečné diela talianskych skladateľov z Inventára Evanjelického kostola v Bratislave z roku 1652.

Vstupné: 5.-/3.- EUR

22.03.2022 – Robotnícky dom o 18.00 hod.: KONCERT ŽIAKOV KONZERVATÓRIA J. L. BELLU

Koncert komorných zoskupení a sólistov.

23.03.2022 – Robotnícky dom o 18:00 hod.: SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER pod umeleckým vedením Ewalda Danela.

Koncert popredného slovenského komorného zoskupenia pripravený v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici.

Vstupné: 10.-/5.- EUR

01.04.2022 – Robotnícky dom o 18:00 hod.: ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

dirigent: David Giménez (Španielsko) gitara: Karol Samuelčík

11.05.2022 – Kostol Nenebovzatia Panny Márie/Farský/ o 18:00 hod.: ORCHESTER CAMERATA NOVISOLIENSIS  A SÓLISTI ANNUS MUSICUM

Diriguje: Pavol Tužinský

Koncert svetskej a sakrálnej klasickej hudby od baroka po 20. storočie

27.05.2022 – Námestie SNP o 19:00 hod.: SMILLING STRING ORCHESTRA ČR / CIRCULUS – NOVÝ ZAČIATOK

Sláčikový orchester Smiling String Orchestra pôsobí pri Základnej umeleckej škole Střezina v Hradci Králové pod vedením dirigenta Mikuláša Ježka. Úspešne si buduje vlastnú tvár, výraz i pozíciu medzi ostatnými hudobnými formáciami. V roku 2017 vydal orchester svoje prvé CD s filmovou hudbou britskej skladateľky Rachel Portman, okrem iného držiteľky filmového Oscara. Názov tohto koncertu Circulus – nový začiatok, je totožný s názvom nového CD, ktoré vydal orchester v týchto dňoch. V roku 2019 ocenilo mesto Hradec Králové ich umenie a úspechy udelením dvoch prestížnych cien – titulu Talent královéhradecké kultúry a najmä sa orchester stal laureátom výročnej kultúrnej ceny Hradecká múza.

 

 

 

Informácie

Banská Bystrica

Galéria